Coaching

Individuele coaching

Coaching is een uitstekend preventief middel dat mensen leert om tijdig onder ogen te zien hoe het ziekterisico vergroot of verkleind kan worden. Coachen op drijfveren van gedrag helpt mensen in te zien hoe ze op hun burn-out afstevenen en hoe zij de conflicten op het werk aanwakkeren (in plaats van verminderen). Wanneer zichtbaar is waar je op afkoerst kun je tijdig besluiten de koers te verleggen. Soms is een kleine correctie al voldoende om de aanvaring uit de weg te gaan.

Persoonlijke groei

Hierdoor ontstaat persoonlijke groei. Dit heeft als doel iemand meer keuzemogelijkheden te laten ervaren bij het bepalen van een eigen houding en gedrag en daarmee de situatie waarin hij of zij terecht komt. Belangrijk is de onbewuste drijfveren van dat gedrag te ontdekken. Wat levert bijvoorbeeld medewerkers de ongezonde leefstijl op die men, tegen beter weten in, toch niet kan laten? Coachen op drijfveren van gedrag betekent dat gezamenlijk met de cliënt tijdens de coaching op zoek wordt gegaan naar diepere overtuigingen van dat gedrag. Het gedrag zelf is relatief onbelangrijk en vooral als symptoom interessant. Pas als onder ogen wordt gezien wat de diepste drijfveren zijn, ontstaat er een keuze. Het ene gedrag wordt niet voor het andere verruild, maar er worden varianten bij ontwikkeld zodat er inzicht komt in wat men 24/7 in beweging zet. Hiermee worden de ingeslepen patronen doorbroken en worden duurzame veranderingen mogelijk. De belangrijkste meerwaarde van bewustwording is dat mensen een kloppend zelfbeeld ontwikkelen. Dat is niet alleen prettig voor henzelf, maar ook voor hun omgeving. Mensen die zichzelf kennen zijn aangenaam in de omgeving omdat ze feedback herkennen en er wat mee doen. Ze begrijpen wat van henzelf en de ander is in de communicatie. Kennen hun eigen valkuilen en uitdagingen. Mensen knappen er onmiddellijk en blijvend van op als ze begrijpen waarom ze doen wat ze doen.

Teamcoaching

Ook teams hebben te maken met, soms ingesleten, gedragspatronen van teamleden met ieder een eigen persoonlijkheid en eigen drijfveren. Waar de een proactief is leunt de ander naar achter, waar de een schreeuwt gaat de ander sussen. Op het moment dat dit systeem resulteert in een langer durende disbalans wordt de teamsamenwerking bedreigd. Vaak is inzicht in ieder’s persoonlijke strategie en rol al voldoende om een team vlot te trekken Als de verschillende teamleden doorkrijgen hoe hun persoonlijkheid in elkaar zit en wat het effect daarvan is op anderen, verbetert de communicatie eigenlijk al meteen. De praktijk leert dat mensen door deze zelfkennis ontvankelijker worden voor feedback en beter aanspreekbaar zijn en de samenwerking in het teams structureel en blijvend verbetert.

V-Cirkel