Referenties

"Na een stevige burn-out is Helleke een grote hulp geweest tijdens mijn reïntegratie. Ze heeft mijn onbewuste drijfveer goed kunnen reflecteren waardoor ik meer inzicht in mezelf heb gekregen en in de oorzaken van mijn burn-out. Door dit inzicht verwacht ik niet meer in dezelfde valkuil terecht te komen."
- M. F. 

"Helleke heeft mij zeer geholpen om mijzelf verder te ontplooien binnen mijn professie maar door het geven van inzicht in wat mij onbewust drijft zeker ook te groeien als mens."
- W. van G. 

"Helleke heeft mij op een prettige en deskundige wijze inzicht gegeven in mijn onbewuste drijfveer: de kern waarom je doet wat je doet. Dé nodige doorbraak tijdens mijn re-integratie na burn-out, maar vooral ook heel inspirerend!"
N. B. 

"Ik vind het mooi dat Helleke mij de gelegenheid heeft gegeven mijzelf na 59 jaar te ontdekken en er gaat geen dag voorbij dat ik niet denk aan de opgedane inzichten en aan mijn drijfveer."
R. H.

"Helleke is een mensen-coach met een luisterend oor. Ze is oprecht en inlevend. Ze heeft een goed oog voor de groepsprocessen binnen een team en verliest hierbij niet de individuele belangen en de organisatiebelangen uit het oog. Ze weet met eerlijkheid en duidelijke communicatie een positieve stimulans te geven aan het groepsproces."
P. van H.

"Helleke heeft mij al vrij snel inzicht gegeven in de oorzaak van mijn klacht en het daaronder liggende probleem. Dit heeft mij zeer geholpen bij mijn heroriëntatie op mijn (professionele) toekomst. Het inzicht dat ik heb opgedaan tijdens het coachingstraject heeft voor een doorbraak gezorgd en mij veel rust gegeven". 

- P. E. 

"Het coachingstraject voelt als een traject dat me veel heeft opgeleverd en daarmee als een groot moment. Ik weet mijn drijfveren nu bewust te duiden omdat ik ze heb leren herkennen. Ik heb daardoor opnieuw met mijzelf kennisgemaakt! Het leren zien van mezelf op die bewuste manier was me zonder Helleke's hulp nooit gelukt. Het bracht inzichten die ik niet voor mogelijk had gehouden en die ik, zeker in het begin, een beetje eng vond, maar die me blijvend rijker maken".  

- I. S.