Wie ben ik?

drs. Helleke van Vessem

'Mijn stijl van coachen kenmerkt zich door oprechte interesse in mensen en hun welzijn. Zorgvuldig en met oog voor het proces waar jij in zit, breng ik je graag een stapje verder'.

Door mijn ruime ervaring als gedragswetenschapper in de geestelijke en preventieve publieke gezondheidszorg, maar ook vanuit mijn jarenlange functie als leidinggevende in dezelfde settings weet ik waar mijn hart ligt: het motiveren, begeleiden en coachen van individuele medewerkers én teams van medewerkers. Dit kan in het kader zijn van (dreigende) uitval of reïntegratie, maar ook bij problemen op het gebied van teamsamenwerking of juist ter voorkoming ervan of met het oog op persoonlijke groei.

Mijn sleutel tot succes zit in de combinatie van levens- en werkervaring, gevolgde opleidingen (gedragswetenschappen, vervolgd door daaraan gerelateerde opleidingstrajecten en www.V-cirkelacademie.nl) en mijn passie voor wat mensen drijft.

Wat doe ik?

Cliënten help ik op weg naar het verkrijgen van inzicht in hun onbewuste drijfveer, de automatische piloot die in verzet komt bij iedere verandering, de onbewuste coach die je motiveert om altijd in je comfortzone te blijven en nieuw gedrag te mijden. Ik help ze in beweging te komen waardoor zij uiteindelijk hun persoonlijk functioneren duurzaam kunnen verbeteren. Ik geloof er heilig in dat iedereen in staat is zijn eigen problemen op te lossen, maar af en toe een steuntje in de rug kan gebruiken om er vervolgens zelf mee aan de slag te gaan.

Mijn taak als conditietrainer op mentaal vlak is om samen met cliënten te ontdekken wat hun specifieke ongezonde gewoonten zijn die - ongemerkt - hun effectiviteit, tevredenheid en daarmee dus uiteindelijk hun fysieke gezondheid bedreigen. Opvallend vind ik dat professionals, met een scherp oog voor wat ongezond is voor anderen, vaak een blinde vlek hebben voor ongezond gedrag bij zichzelf. Ik prikkel hen, maak ze nieuwsgierig en bewust van hun gedrag, maar vooral van datgene dat hen 24/7 onbewust drijft en dat goed is voor 95% van hun gedrag. Door inzicht te geven in de onbewuste drijfveren van hun gedrag help ik cliënten in te zien dat ze een keuze hebben en ander gedrag gaan bijleren in plaats van hun huidge gedrag af te leren. Resultaat is dat onbewuste patronen die meer kosten dan opleveren structureel doorbroken worden en blijvende veranderingen ontstaan.